Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/maciejkordala/websites/wmro/wp-content/themes/septera/includes/loop.php on line 268

Biuro

Biuro mieści się w Warszawie przy ul. Żołny 56A .

Biuro prowadzi sprawy administracyjne, koordynuje realizację projektów oraz wspiera realizację celów statutowych Warszawsko-Mazowieckiej Rady Olimpijskiej PKOl.

Maciej Kordala

Kierownik biura 

 

biuro@radaolimpijska.pl