25 lat Samorządu Mazowieckiego

Od 1 stycznia 1999 r. ponad 5 mln mieszkańców Mazowsza zamieszkujących obszar 35,597 tys. kilometrów kwadratowych stało się z mocy prawa regionalną wspólnotą samorządową. Wspólnota ta oraz terytorium województwa tworzą samorząd województwa. Województwo ma osobowość prawną. Ustrój województwa jako jednostki samorządu terytorialnego określa statut województwa uchwalony po uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów.

 

Mimo że osoby zamieszkujące na terenie województwa tworzą aż trzy odrębne wspólnoty samorządowe, tj. samorząd gminny, samorząd powiatowy oraz samorząd województwa, każda z nich funkcjonuje samodzielnie i niezależnie, a ich samodzielność podlega ochronie prawnej. Tysiące przedsięwzięć i inwestycji, dynamiczny rozwój mazowieckich miast i wsi, a także poprawa jakości życia mieszkańców Mazowsza – to najkrótsza recenzja dokonań 25 lat Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Dokładnie 5 czerwca 1998 r. Sejm RP przyjął ustawę o samorządzie województwa. Zmieniła ona podział terytorialny kraju. Zmniejszono liczbę województw z 49 do 16. Jednocześnie utworzono na tym szczeblu władzę samorządową, co miało służyć decentralizacji państwa i wzmocnieniu regionów. Reforma administracyjna powołująca samorządowe województwa wyzwoliła ogromną energię jej mieszkańców. Mazowsze to obecnie nowoczesny region wytwarzający blisko jedną czwartą PKB Polski, lider ekonomiczny i naukowo-gospodarczy kraju. Mazowsze jest postrzegane jako najbogatszy i najbardziej konkurencyjny region w kraju. Ten sukces to efekt pracy, pasji, ale i współpracy – mieszkańców, przedsiębiorców, naukowców i samorządowców.

 

– Samorząd i samorządność to jedna z najbardziej udanych reform. Po 25 latach od reformy samorządowej jesteśmy województwem silnym i stabilnym, prekursorem zmian i innowacji. A jednocześnie regionem, dla władz którego najważniejsze jest po prostu – dobro mieszkańców. Ich bezpieczeństwo, komfort i przyszłość – stwierdza marszałek województwa mazowieckiego, Adam Struzik. Przyznaje też, że reforma samorządowa z czerwca 1998 r. była krokiem milowym w budowaniu silnych regionów.

 

Dziś Samorząd Województwa Mazowieckiego to wiele instytucji działających w całym regionie. Aż 25 jednostek zajmujących się ochroną zdrowia mieszkańców, w tym szpitali wieloprofilowych i klinicznych. W samorządowej gestii pozostają spółki Koleje Mazowieckie oraz Warszawska Kolej Dojazdowa, które przewożą rocznie ponad 70 mln pasażerów. Mazowsze to także jeden z udziałowców portu lotniczego w Modlinie, który bije kolejne rekordy w kwestii realizacji połączeń i liczby odprawionych pasażerów. Mazowsze to także 3 tys. km dróg, o które trzeba zadbać. Samorząd odpowiada też za pracę 30 instytucji kultury, w tym m.in. za: Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie czy Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie.

 

Mazowsze należy do największych i najbardziej zróżnicowanych wewnętrznie regionów kraju. Równomierny rozwój tak dużego i zróżnicowanego województwa wymaga odpowiedzialnego zarządzania. 25 inwestycji na 25 lat Samorządu Województwa Mazowieckiego:

– powołanie spółki Koleje Mazowieckie;
– doinwestowanie Warszawskiej Kolei Dojazdowej;
– budowa szpitala w Ostrołęce;
– modernizacja, przebudowa i doposażenie budynków oraz oddziałów szpitala w Ciechanowie;
– rozbudowa i doposażenie szpitala wojewódzkiego w Płocku;
– budowa Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego „Drewnica”;
– modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu;
– budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii;
– budowa SOR-u w Radomiu;
– budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii w Płocku;
– modernizacja budynku głównego szpitala w Rudce;
– odtworzenie i rewaloryzacja zabytkowego budynku przy ul. Kolegialnej 6 wraz z aranżacją pomieszczeń ekspozycji stałych dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku (wystawy „Sztuka dwudziestolecia międzywojennego – art déco” i „Wielcy Płocczanie – Themersonowie” przy ul. Kolegialnej 6);
– budowa Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu; budowa i wyposażenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Sierpcu;
– budowa centrum folklorystycznego „Matecznik Mazowsze” dla zespołu „Mazowsze” – centrum folklorystyczne;
– konserwacja murów Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie;
– budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu;
– rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim;
– rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach;
– modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno-historycznej Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu;
– modernizacja Teatru Dramatycznego w Płocku;
– rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego;
– budowa obwodnic Grodziska Mazowieckiego, Gąbina, Sierpca czy Żuromina;
– rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od nowego mostu na Wiśle w Solcu;
– budowa w Ciechanowie pętli łączącej drogi krajowe nr 50 i 60, drogi wojewódzkie nr 617 i 615 oraz siedem dróg powiatowych.

Przejdź do treści