Powstała Warszawsko – Mazowiecka Rada Olimpijska Polskiego Komitetu Olimpijskiego!

Szanowni Internauci! Sympatycy sportu!

Powstała Warszawsko – Mazowiecka Rada Olimpijska Polskiego Komitetu Olimpijskiego!

Rada zapisała w swoim statucie zadania mające na celu krzewienie idei olimpizmu, jego promocję i popularyzację wśród wszystkich pokoleń mieszkańców Mazowsza.

Będziemy wspierali i patronowali wszystkim przedsięwzięciom mającym na celu czystą, sportową rywalizację opartą na przyjaźni, radości, zasadach fair play oraz poszanowaniu uniwersalnych zasad etycznych.

Nasze działania będą ściśle związane z misją, którą kieruje się Polski Komitet Olimpijski.

Nasz program działania będziemy chcieli realizować przy współudziale innych stowarzyszeń sportowych i społecznych jako naszych partnerów, które kierują się podobnym zasadami postępowania.

Bardzo znacząca rolę, w realizacji naszego programu, przywiązujemy do współpracy ze samorządami wszystkich szczebli.

Z wielką satysfakcją przyjmiemy wsparcie wszystkich podmiotów gospodarczych, instytucji i firm, które uznają, że tytuł „członka wspierającego” przyniesie im satysfakcję w realizacji celów gospodarczych i kształtowania społecznej odpowiedzialności biznesu w dziedzinie sportu.

Naszych partnerów i członków wspierających będziemy prezentować na naszej stronie internetowej.

O wszystkich naszych przedsięwzięciach będziemy Państwa informowali na stronie internetowej a także na Facebooku, gdzie będziemy oczekiwali Waszych opinii i uwag. Chcemy abyście razem z nami tworzyli obraz naszego stowarzyszenia.

Naszymi bohaterami będą olimpijczycy wywodzący się z Warszawy i Mazowsza.

21 marca 2023 roku uchwałą Zarządu PKOl zostaliśmy przyjęci w poczet członków Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Sportowe Pozdrowienia!

Zarząd W-MROl.