Młode Talenty - Nadzieje Olimpijskie

Konkurs organizowany we współpracy z Komisją Nadziei Olimpijskich PKOl i Mazowieckim Zarządem TKKF

 1. Cele  konkursu:
  1. wyróżnienie najlepszych, młodych sportowców  w sportach olimpijskich i nieolimpijskich w kategoriach junior, junior młodszy,  którzy w danym roku kalendarzowym osiągnęli wyniki sportowe na wysokim poziomie
  2. promocja dyscyplin sportowych reprezentowanych przez laureatów konkursu
  3. podkreślenie roli wychowawców i trenerów w kształtowaniu postaw   i charakterów młodych sportowców
  4. prezentacja osiągnięć sportowych gospodarza uroczystości wręczania nagród.
 2. Zasady konkursu i warunki udziału w konkursie
  1. Nagroda będzie wręczana 10-15 sportowcom w dyscyplinach olimpijskich i 2-3 sportowcom w dyscyplinach nieolimpijskich
  2. do nagrody mogą być zgłoszeni sportowcy, którzy do tej pory nie uczestniczyli igrzyskach olimpijskich ani w World Games i osiągnęli       w danym roku kalendarzowym znaczące sukcesy w zawodach międzynarodowych rangi mistrzowskiej   a także w mistrzostwach Polski i Pucharach Polski  i innych ważnych zawodach krajowych, w kategorii  junior, junior młodszy
  3. kandydatów do nagrody zgłaszają okręgowe związki sportowe Warszawy i Mazowsza
  4. konkurs ma charakter cykliczny a gospodarzem uroczystości wręczania nagród jest co roku inna dzielnica Warszawy lub inne miasto na Mazowszu.
  5. Zgłoszenie powinno  zawierać: dane kandydata, wiek, kategorię wiekową,  dyscyplinę sportu, klub,  opis  osiągnięć sportowych w danym roku,  zgodę na przetwarzanie danych osobowych,  imię i nazwisko trenera
 3. Nagrody
  1. „Dyplom Laureata” z grafiką symbolizującą ideę olimpizmu, sygnowany przez organizatora i współorganizatora konkursu
  2. nagrody rzeczowe
  3. nagroda finansowa w postaci stypendium
  4. współpraca z Partnerami Warszawsko-Mazowieckiej Rady Olimpijskiej PKOl
  5. dedykowane usługi na rzecz Laureatów min. catering dietetyczny, opieka medyczna, sprzęt sportowy itp.
  6. trenerzy wyróżnionych sportowców otrzymują list gratulacyjny
 4. Przebieg Konkursu
  1. termin składania zgłoszeń – 31 stycznia 2023 na adres WMROl w formie elektronicznej lub papierowej
  2. weryfikacja i ocena złożonych zgłoszeń oraz wybór laureatów  jest dokonywany przez Zarząd WMROl  do dnia  10 lutego.  Decyzja Zarządu    jest ostateczna
  3. uroczystość wręczenia nagród ma charakter uroczysty i odbywa się w pierwszych dniach marca 2023

Wyniki

 1. Michał Gawenda, lekkoatletyka, skok o tyczce. Trener Andrzej Gawenda.
 2. Zuzanna Maślana, lekkoatletyka, pchnięcie kulą. Trener Mirosław Nisztor.
 3. Ksawery Masiuk, pływanie. Trener Paweł Wołkow.
 4. Filip Kosiński, pływanie. Trener Paweł Słomiński.
 5. Katarzyna Dębska, pięciobój nowoczesny. Trener Krzysztof Gawlikowski.
 6. Martyna Dołęga, podnoszenie ciężarów. Trener Marcin Dołęga.
 7. Cecylia Cieślik, szermierka. Trener Piotr Kiełpikowski.
 8. Miłosz Redzimski, tenis stołowy.  Trener Tomasz Redzimski.
 9. Dominik Krawczyk, zapasy. Trener Seweryn Szreder.
 10. Gabriela Czapska i Hanna Rajchert, żeglarstwo. Trener Natalia Zielińska.
 11. Karolina Łuniewska, taekwon-do. Trener Jacek Łuniewski.
 12. Sebastian Jędraś, kickboxing. Trener Marcin Pałuba.
Przejdź do treści