Przestrzeń dla promocji sportu - rozmowa z Dyrektorką Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle

Jan Wieteska: Pani Dyrektor, właśnie zakończyła się część oficjalna „Olimpijskiego Dnia Sportu Dzieci i Młodzieży”. Jakie wrażenia?

Monika Rutkowska: – Jestem pod ogromnym wrażeniem. Dzięki współpracy szkoły i Warszawsko-Mazowieckiej Rady Olimpijskiej mamy piękne, ważne wydarzenie z udziałem olimpijczyków i wielu gości. Odbieram to jako uroczyste wydarzenie, którego ranga – dzięki udziałowi olimpijczyków – wzrosła. Impreza otwiera nam swoistą przestrzeń dla promocji sportu.
Nasi uczniowie byli pod wrażeniem prowadzonych przez olimpijczyków lekcji. Dla wielu z nich było to ogromne przeżycie. 

JWRozumiem, że powtórzymy takie przedsięwzięcie w przyszłym roku?

MR – Tak, liczę na to i liczę na współpracę.

JW Takie wydarzenia, to także okazja dla rozwoju sportu w szkole.

MR – Tak, mamy w planie rozbudowę boiska szkolnego. Taka impreza, to także okazja do rozwoju innowacji sportowych z udziałem uczniów.

JW Nasi olimpijczycy, którzy prowadzili lekcje wychowania fizycznego zauważyli, że są uczniowie którzy przejawiają talent sportowy i zainteresowanie sportem.

MR – Tak, Urszula Kielan wskazała nawet uczennicę utalentowaną sportowo. W takich przypadkach będziemy starali się motywować także rodziców, aby sprzyjali sportowym zainteresowaniom swoich dzieci. 

 

JW Rozmawialiśmy z Panią wójt Martą Natalią Maciejak, zapewniła nas, że będzie przywiązywała dużą uwagę do sportu.

MR – Jestem przekonana, że tak będzie. Nigdy się nie zawiodłam na władzach gminy. Liczę na owocną współpracę.

 

JW Dziękuję za organizację imprezy, życzę sukcesów. Dziękuję za rozmowę.

MR – Ja również bardzo dziękuję za życzliwość i współpracę.

 

Rozmawiał: Jan Wieteska

Przejdź do treści