Jacek Bączkowski

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego  w Warszawie – kierunek nauczycielski, Uniwersytetu Warszawskiego – studia podyplomowe w zakresie samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego i AWF w Poznaniu – studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania sportem. Posiada dyplom menedżera sportu i uprawnienia pilota wycieczek. Całe jego życie zawodowe związane jest ze sportem, rekreacją i turystyką.

Pracował w klubie sportowym BKS „SKRA” Warszawa, w Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka”, a także przez ponad 20 lat w Urzędzie Dzielnicy Bielany, zajmując się sportem, rekreacją i turystyką.

W 1981 r. jeden z założycieli i do chwili obecnej prezes Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka”, prowadzącego szeroką działalność na rzecz mieszkańców Warszawy w zakresie kultury fizycznej, rekreacji, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży. Od 2003 r. prezes Mazowieckiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej – związku stowarzyszeń działających na  terenie województwa mazowieckiego. Od 2017 r. prezes Zarządu Głównego TKKF.

Organizator programu działań rekreacyjnych i turystycznych aktywizujących osoby starsze oraz wielu imprez sportowo-rekreacyjnych, obozów dla dzieci i młodzieży, zawodów sportowych oraz wycieczek, rajdów i zlotów turystycznych.

Posiada liczne medale, odznaki i wyróżnienia. Odznaczony m.in. Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką „Za zasługi dla sportu”, Srebrną Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”, Odznaką Honorową „Za zasługi dla turystyki”, Srebrnym i Brązowym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”.