Piaseczno – nowoczesny zespół basenowy

Podczas ostatniego Sejmiku Rad Olimpijskich (29 września1 października br.), któremu gościny użyczyli włodarze powiatu i miasta Piaseczno, burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz zaprezentował założenia najnowszej inwestycji w infrastrukturę sportową. Chodzi o pływalnię, a raczej nowoczesny, funkcjonalny, ekologiczny i atrakcyjny architektonicznie obiekt sportowy usytuowany przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie.

W konkursie zwyciężył projekt pracowni architektonicznej P2PA z Wrocławia, mającej doświadczenie w zakresie obiektów użyteczności publicznej i obiektów sportowych. W informacji zwycięskiego zespołu możemy się dowiedzieć, że „podstawowym założeniem projektu było stworzenie budynku o formie pawilonu parkowegowykreowanie miejsca emanującego spokojem, które przyczyni się do budowania właściwych realizacji pomiędzy jego użytkownikami… W otoczeniu obiektu zaprojektowano przestrzeń o parkowym charakterze… Woda opadowa z dachu zostanie wykorzystana na terenie inwestycji za pomocą rozwiązania typu „suchy strumień”, który będzie wypełniał się wodą podczas opadów. 

W budynku zastosowano rozwiązania instalacyjne dążące do wysokiej sprawności energetycznej obiektu. Na dachu obiektu zaprojektowana została instalacja fotowoltaiczna. Wszystkie pozostałe urządzenia instalacyjne zlokalizowane zostały w kubaturze budynku. Technologia basenowa została zaprojektowana z użyciem wysokoefektywnego odzysku ciepła z wód popłucznych basenu z odzyskiem zarówno wody, jak i ciepła. Dodatkowo zaprojektowany został odzysk ciepła ze ścieków sanitarnych (szarych). Technologia uzdatniania wody basenowej przewiduje proces dezynfekcji filtrację,koagulację, ozonowanie wody, sorpcję na złożach węgla aktywnego a także korektę pH i wymagana przepisami dezynfekcję chlorem”.

 

Projekt został dopasowany do potrzeb gminy, ale też do jej możliwości – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. – Braliśmy pod uwagę koszty zarówno samej budowy, jak i późniejszego utrzymania obiektu. Ekologiczne rozwiązania, które zakłada projekt, nie tylko sprzyjają środowisku, ale także pozwolą obniżyć koszty użytkowania.

 

Specjalnie powołany międzywydziałowy zespół pracowników Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno współpracował z projektantami basenu, by ostatecznie zaakceptować kolejne fazy dokumentacji: od koncepcji wielobranżowej, przez projekt budowlany, aż po projekt wykonawczy wraz z kosztorysami, przedmiarami robót i wszystkimi dokumentami niezbędnymi do rozpoczęcia budowy – mówi wiceburmistrz Robert Widz.

W budynku będzie do dyspozycji wydzielona część z basenem sportowym o sześciu torach długości 25 m i stałej głębokości 2 m. W strefie przeznaczonej dla rodzin z dziećmi znajdą się: basen o głębokości 1,1 m do nauki pływania, wodny plac zabaw, dwie zjeżdżalnie, niecka z masażami wodnymi i dwa baseny jacuzzi. Niezależnie będzie można również skorzystać z bogatego programu saunarium. W holu basenu przewidziano przestrzeń dla kawiarni. Szatnie zaprojektowano w taki sposób, by ułatwić korzystanie z basenu rodzinom z małymi dziećmi. Obiekt dostosowano do przepisów FINA oraz przewidziano w nim widownię na 300 osób, co umożliwi organizację zawodów sportowych.

 

W przyszłości planujemy wybudować w sąsiedztwie pływalni również letnie baseny odkryte – zapowiada burmistrz Daniel Putkiewicz. Zgodnie z założeniami gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, cały teren położony między przyszłym basenem a Jeziorką ma pozostać terenem o charakterze parkowo-rekreacyjnym.

 

Obiekt ten został zaprojektowany z dużą starannością i dbałością o detale w zakresie zagospodarowania terenu i samego budynku – podkreśla burmistrz Daniel Putkiewicz. –Inwestycja ta to imponujące zamierzenie, które będzie wyróżniać się zarówno pod względem technicznym, jak i użytkowym. Nie tylko zaspokoi potrzeby mieszkańców, jeśli chodzi o nowy obiekt basenowy, ale też stanie się elementem ciekawej architektury i zaczątkiem nowego terenu rekreacyjnego w mieście.

Red.

PS

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy budowa powinna ruszyć w przyszłym roku i potrwać dwa lata.