Ogólnokrajowy Sejmik Regionalnych Rad Olimpijskich

Od 29 września do 1 października Warszawsko-Mazowiecka Rada Olimpijska PKOl wraz z Polskim Komitetem Olimpijskim, przy współpracy Starostwa Powiatu Piaseczyńskiego oraz pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, organizuje w Piasecznie Ogólnokrajowy Sejmik Regionalnych Rad Olimpijskich, Klubów Olimpijczyka i Szkół im. Polskich Olimpijczyków. Miejscem spotkania będzie Centrum Edukacyjno-Multimedialne, przy ul. Jana Pawła II 55 w Piasecznie.

Sejmik odbywa się w cyklu dwuletnim i ma za zadanie prezentację ważnych zagadnień dotyczących idei olimpijskiej, działań w zakresie sportu powszechnego w gminach i powiatach,  kierunków rozwoju i potrzeb w realizacji programów sportowych, kultywowania osiągnięć polskich olimpijczyków. W trakcie Sejmiku będzie m. in. zaprezentowane lokalne zagadnienia i osiągnięcia w zakresie rozwoju sportu i inwestycji sportowych na terenie wszystkich gmin powiatu piaseczyńskiego.

Celem spotkania jest także wymiana doświadczeń oraz dyskusja o ważnych dla ruchu olimpijskiego i w ogóle dla polskiego sportu problemów, kierunków i tendencji rozwoju dyscyplin sportowych. Tematy zostaną zaprezentowane i przedyskutowane podczas wykładów i paneli dyskusyjnych. Wśród prelegentów i zaproszonych gości znajdzie się liczna grupa polskich olimpijczyków oraz wykładowców wyższych uczelni.

W części oficjalnej otwierającej Sejmik będzie uczestniczył Prezes PKOl oraz zaproszeni goście.

 

PROGRAM RAMOWY SEJMIKU

Piątek, 29.09.2023
16.30 – 16.45 Otwarcie Sejmiku – Sekretarz Generalny PKOl Marek Pałus i Prezes WMROl, Zenon Dagiel
16.45-17.00  Wręczenie medali 100-lecia PKOl przez Prezesa PKOl Radosława Piesiewicza
17.00-17.45 Wystąpienie Prezesa PKOl Radosława Piesiewicza
18.00-18.30 Prezentacja pt.: „Informacja nt. sportu i inwestycji sportowych  Piaseczna
Sobota, 30.09.2023
10.00-11.00 Wykład nt.: „Sport a Społeczna Odpowiedzialność Biznesu„ – prof. Jolanta Zyśko, prorektor AWF Warszawa
11.20-12.20 Wykład nt.: „Wyzwania dla marketingu we współczesnym  sporcie”    prof. Bogdan Sojkin, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
12.30-14.30 Rola i znaczenie Rad Regionalnych, Klubów Olimpijczyka i szkół im. Polskich Olimpijczyków, wprowadzenie do dyskusji, w tym omówienie propozycji zmian w Statucie PKOl w odniesieniu do Regionalnych Rad Olimpijskich – Marek Pałus, Sekretarz Generalny PKOl
 
Niedziela, 01.10.2023
10.00-11.15  Informacja MSiT nt.: „Finansowanie sportu powszechnego” – Dariusz Buza, Departament Sportu Powszechnego MSiT
11.30 Przyjęcie „Deklaracji Olimpijskiej”
11.40-12.10  Podsumowanie Sejmiku