Sejmik – dzień trzeci i ostatni

1 października, niedziela. Słonecznie i ciepło, jak zwykle tego lata! Październik i lato, co to się porobiło! 

Zaczynamy od kawy i ciasteczka. O 10.00 startujemy z „finansami”. Zamiast dyrektora Dariusz Buzy z Ministerstwa Sportu, informacje przedstawia Pani Grażyna Felczak. Za podstawę przyjmujemy wysokość finansowania w roku bieżącym. Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej możemy realizować następujące programy: mikrograndy, półkolonie sportowe, Program „Klub”, współzawodnictwo sportowe, projekty związkowe, program „lokalny animator sportu oraz upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych. Bardzo duże pieniądze przeznaczane są generalnie  na sport, a w szczególności na  różnorodne wydarzenia sportowe z budżetu Państwa. W tym roku jest to kwota 111 milionów zł.

Pytania dotyczą głównie sposobu korzystania z wymienionych  źródeł przez Regionalne Rady Olimpijskie. Dotychczasowe doświadczenia nie zawsze są pozytywne. Szukamy większych możliwości dla wniosków składanych przez struktury terenowe. Tym bardziej, że Regionalne Rady Olimpijskie zyskają na swoim znaczeniu, de facto stawać się będą ważnym realizatorem programu PKOl w terenie.

Zbliżamy się do finału. Odczytujemy „Deklarację Olimpijską”. „Idea olimpijska niesie przesłanie w którym szacunek, przyjaźń, dążenie do doskonałości i czysta gra stanowią o pięknie stosunków międzyludzkich”. Jest nawiązanie do zbliżających się igrzysk w Paryżu. „Niech nasi sportowcy realizują tam marzenia bo przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń”. Deklaracja kończy się wielką nadzieją „Niech towarzyszy nam poczucie, że sport zmienia nasze życie na lepsze”. Pełny tekst „Deklaracji Olimpijskiej” zamieszczamy na naszej stronie internetowej.

Prezes Warszawsko Mazowieckiej Rady Olimpijskiej Zenon Dagiel  dokonuje podsumowania  Sejmiku, wyraża nadzieję a tak naprawdę przekonanie, że sejmik był ważnym spotkaniem środowiska olimpijskiego  z całej Polski. Było nas 102 osoby.  Mieliśmy sposobność debaty o istotnych sprawach promocji sportu, roli  Regionalnych Rad Olimpijskich, najbliższych zmianach w statucie PKOl. Rozmawialiśmy… Rozmawialiśmy w dobrej atmosferze, wśród przyjaciół.

Dziękujemy Wam wszystkim. Cieszymy się, że byliście! Piaseczno okazało się przyjazne i zapisało Sejmik jako ważne wydarzenie w swojej najnowszej historii!

Jan Wieteska

 

Link do relacji na Youtubie Muzeum Sportu: https://www.youtube.com/watch?v=u41dhc3nA9s