Deklaracja olimpijska Sejmiku Piaseczyńskiego

My, przedstawiciele Regionalnych Rad Olimpijskich, Klubów Olimpijczyka i Szkół im. Polskich Olimpijczyków, zebrani w dniach 29.09-01.10.2023 roku, na Ogólnokrajowym Sejmiku w Piasecznie uważamy, że:

  1. Sport jest ważną dziedziną życia każdego społeczeństwa, stanowi nieodzowny element budowania właściwych stosunków międzyludzkich.  Sport w sposób naturalny, sprzyja tworzeniu przyjaźni, wzajemnego zaufania i więzów braterstwa wśród społeczeństw całego świata.
  1. Idea olimpijska niesie wspaniałe przesłanie, buduje system wartości  w którym szacunek, przyjaźń, dążenie do doskonałości i czysta gra stanowią najpiękniejsze ogniwa w stosunkach międzyludzkich.
  1. Sport musi się przeciwstawiać wszelkim przejawom agresji, wrogości, przemocy i politycznej dyktatury. W dzisiejszym świecie wojna towarzyszy narodom świata niemal na co dzień. Za naszą wschodnią granicą toczy się brutalna wojna wywołana przez bezwzględnego agresora. Tej wojnie mówimy nasze stanowcze NIE.
  1. Co cztery lata sportowa młodzież całego świata spotyka się by poprzez sportową rywalizację, na nowo przywoływać ideę olimpizmu. W przyszłym, 2024 roku, sportowcy całego świata spotkają się w Paryżu na jednym z najważniejszych światowych wydarzeń, jakim są Igrzyska Olimpijskie!!! Będzie tam także nasza reprezentacja. Życzmy biało-czerwonej drużynie sukcesów, zwycięstw i medali. Niech dadzą z siebie wszystko w sportowej rywalizacji, niech realizują swoje marzenia w myśl znanych słów: „Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń”.
  1. Niech zwycięża sport !!!

 

Dlatego,

w imieniu obecnych tu Regionalnych Rad Olimpijskich, Klubów Olimpijczyka i Szkół im. Polskich Olimpijczyków deklarujemy:

  1. Popularyzować i krzewić ideę olimpijską w myśl pięknych tradycji polskiego ruchu olimpijskiego.
  2. Inspirować działania na rzecz promocji i rozwoju sportu wyczynowego i sportu amatorskiego, 
  3. Prowadzić promocję aktywności fizycznej wśród wszystkich pokoleń polskiego społeczeństwa.
  4. Prowadzić działalność edukacyjną i wychowawczą w zakresie idei olimpijskiej, kultury fizycznej i idei fair play.
  5. Propagować powiązania sportu z kulturą, jako wyrazu tradycji olimpijskich.
  6. Inicjować wykorzystywania polskiej nauki dla potrzeb rozwoju sportu i kultury fizycznej.
  7. Inicjować i prowadzić działania na rzecz pomocy sportowcom niepełnosprawnym oraz pomocy sportowcom poszkodowanym w wyniku uprawiania sportu.
  8. Współpracować z władzami samorządowymi.
  9. Obejmować patronatem ważne wydarzenia sportowe w sportach olimpijskich, a także w sportach nieolimpijskich, które są znakomitym uzupełnieniem dla społecznej aktywności sportowej.            
  10. 10. Podejmować działania mające na celu realizację określonych zadań PKOl w obszarze swojego działania.

Niech naszej pracy, działaniom na rzecz rozwoju sportu i aktywności fizycznej towarzyszy poczucie, że sport zmienia nasze życie na lepsze.  

                                                                                                        

Piaseczno, 1 października 2023 roku