Zmarł Profesor Aleksander Ronikier

4 października 2023 r. zmarł prof. Aleksander Ronikier wybitny naukowiec, działacz sportowy, koszykarz, reprezentant kraju.

 

Aleksander Ronikier urodził się 13 lutego w 1942 roku w Nowym Targu. W 1959 roku ukończył liceum w Aninie, a cztery lata później został absolwentem Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W 1971 roku ukończył jeszcze studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

Będąc jeszcze studentem Aleksander Ronikier został zawodnikiem koszykarskiej drużyny AWF Warszawa. W barwach tego klubu zdobył m.in. mistrzostwo i wicemistrzostwo kraju. W latach 1961-1964 był także członkiem reprezentacji Polski w koszykówce. W narodowej drużynie wystąpił 16 razy. 

 

Wieloletni wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, prezes Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego. Od 1997-2001 był członkiem zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a w 2001 został wybrany wiceprezesem PKOl ds. współpracy międzynarodowej. Od 1977 r. uczestniczył w pracach Międzynarodowej FederacjiSportu Uniwersyteckiego, FISU, w 1995 został jako pierwszy Polak członkiem honorowym FISU. Był także członkiem rady FIBA ds. koszykówki osób niepełnosprawnych.

 

Członek wielu towarzystw naukowych, m.in. Komitetu Rehabilitacji Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, od 2002 r. był ekspertem  w Ministerstwie Zdrowia do spraw programów i planów nauczania na kierunkach fizjoterapii. Był jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.

 

Wybitny pedagog i naukowiec. Autor i współautor ponad 60 prac naukowych i podręczników akademickich  z zakresu fizjologii człowieka i rehabilitacji oraz nauk o kulturze fizycznej i rekreacji.

 

Prof. Aleksander Ronikier za wybitne zasługi został odznaczony Krzyżem Kawalerskim oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem KalosKagathos przyznanym przez kapitułę jako wyraz uznania dla osiągnięć nie tylko na arenie sportowej, ale także poza nią, a także m.in. Srebrną i Złotą Odznaką im. J. Kusocińskiego, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

Ceremonia pożegnalna odbędzie się 10 października 2023 r. o godz. 10.45 w Kaplicy Cmentarnej pw. Miłosierdzia Bożego przy ul. Korkowej 152 na Marysinie Wawerskim w Warszawie. Warszawsko-Mazowiecką Radę Olimpijską reprezentować będzie w poczcie sztandarowym Krzysztof Wiłkomirski, dwukrotny olimpijczyk w judo.